artykuł nr 6

Zarządzenie nr 240/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2015r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 239/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 238/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2015r.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 237/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 236/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kłomnice