artykuł nr 46

Uchwała Nr 56.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatówna ławników do sądów powszechnych.

artykuł nr 47

Uchwała Nr 55.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zmiany uchwały Nr 5.II.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 8.12.2014r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 48

Uchwała Nr 54.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłomnice

artykuł nr 49

Uchwała Nr 53.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłomnice

artykuł nr 50

Uchwała Nr 52.X.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłomnice