artykuł nr 21

Uchwała Nr 81.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

artykuł nr 22

Uchwała Nr 80.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

artykuł nr 23

Uchwała Nr 79.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

artykuł nr 24

Uchwała Nr 78.XV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice

artykuł nr 25

Uchwała Nr 77.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego