artykuł nr 76

Uchwała Nr 26.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie opłaty targowej

artykuł nr 77

Uchwała Nr 25.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 78

Uchwała Nr 24.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kłomnice

artykuł nr 79

Uchwała Nr 23.VI.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 w Gminie Kłomnice.

artykuł nr 80

Uchwała Nr 22.V.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie zamiaru połączenia instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.