artykuł nr 61

Uchwała Nr 41.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 62

Uchwała Nr 40.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rzerzęczyce

artykuł nr 63

Uchwała Nr 39.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 64

Uchwała Nr 38.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 65

Uchwała Nr 37.VIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zarządzania poboru opłaty targowej na terenie Gminy Kłomnice w drodze inkasa, powołania inkasenta i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasenta