artykuł nr 1

Uchwała Nr 101.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kłomnice na lata 2009-2016

artykuł nr 2

Uchwała Nr 100.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przyjęcia statutu Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z siedzibą w Zdrowej

artykuł nr 3

Uchwała Nr 99.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w trakcie uzupełniania

artykuł nr 4

Uchwała Nr 98.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2015r.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 97.XVIII.2015 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027.