artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2014

Załączniki:
Uchwała 57 KB
artykuł nr 2

Sprawozdania budżetowe za rok 2014

Załączniki:
RB NDS 267 KB
RB N 349 KB
RB 28S MB
RB 27S 860 KB
RB Z 97 KB
artykuł nr 3

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA IV KWARTAŁY...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za IV kwartały 2014r.

artykuł nr 4

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA II KWARTAŁY...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za II kwartały 2014r.

artykuł nr 5

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KŁOMNICE ZA I KWARTAŁ...

Wójt Gminy Kłomnice działając na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Kłomnice za I kwartał 2014r.