artykuł nr 11

Protokół Nr XXXII/2014

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 31.03.2014r

artykuł nr 12

Protokół Nr XXXI/2014

z XXXI sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 17.03.2014r

artykuł nr 13

Protokół Nr XXX/2014

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 20.02.2014r