artykuł nr 26

Zarządzenie nr 148/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia rokowań po II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej w Pacierzowie.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 147/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego w roku 2014

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 146/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wynajęcia lokalu socjalnego w budynku w miejscowości Garnek ul. Główna 5d.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 145/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kłomnice

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 144/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu Gminy Kłomnice na 2015 rok