artykuł nr 51

Zarządzenie nr 123/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027.

artykuł nr 52

Zarządzenie nr 122/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.

artykuł nr 53

Zarządzenie nr 121/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.

artykuł nr 54

Zarządzenie nr 120/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 81/2014 z dnia 20.06.2014.

artykuł nr 55

Zarządzenie nr 119/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014