artykuł nr 1

Zarządzenie nr 173/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice” Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr POIS.09.03.00-00-617/13-00 w ramach Działania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efekty...

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 172/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zasad rachunkowości, procedur zarządzania realizacją projektu, przechowywania i archiwizowania dokumentacji, kontroli finansowej w zakresie realizacji Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap II ” Umowa Nr 00016-6921-UM1200027/14 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 171/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 170/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 169/2014 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014r.