artykuł nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odc. sieci wodociągowej w msc. Garnek.

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

rozbudowa sieci wodociągowej.

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odcinjka sieci wodociągowej

artykuł nr 14

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kłomnice.

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice o wyłożeniu...

wyłożenie fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.