artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

strzelnica sportowa

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

adaptacja pomieszczeń na potrzeby strzelnicy sportowej.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

rozbudowa przedszkola w msc. Kłomnice.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa parkingu przy GOPS w msc. Zdrowa.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa kortów tenisowych w msc. Rzerzęczyce