artykuł nr 36

Uchwała nr 294/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2014.

artykuł nr 37

Uchwała nr 293/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 38

Uchwała nr 292/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.

artykuł nr 39

Uchwała nr 291/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 40

Uchwała nr 290/XXXVI/2014 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice