artykuł nr 1

Uchwała Nr 17.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

artykuł nr 2

Uchwała Nr 16.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice do roku 2032 - aktualizacja”

artykuł nr 3

Uchwała Nr 15.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

artykuł nr 4

Uchwała Nr 14.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014–2027

artykuł nr 5

Uchwała Nr 13.IV.2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2014r.