artykuł nr 1

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na rok 2013