artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z...

budowa odcinka sieci gazowej w msc. Michałów Rudn.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na działce nr ewid.: 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary, gm. Kłomnice

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odc. sieci gazowej, obr. Chorzenice.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

budowa odc. wodociągu w ul. Wschodniej w msc. Skrzydlów.