artykuł nr 1

Uchwała nr 245/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 2

Uchwała nr 244/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

artykuł nr 3

Uchwała nr 243/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach na lata 2014 – 2019

artykuł nr 4

Uchwała nr 242/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawiezwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.

artykuł nr 5

Uchwała nr 241/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice