artykuł nr 26

Zarządzenie nr 124/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 123/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 21/2010 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.03.2010r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 122/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kłomnice

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 121/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 96/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 120/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012?2015