artykuł nr 21

Zarządzenie nr 129/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 22

Zarządzenie nr 128/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości położonych obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 127/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 126/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 25

Zarządzenie nr 125/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.