artykuł nr 61

Zarządzenie nr 89/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działek położonych w Chorzenicach.

artykuł nr 62

Zarządzenie nr 88/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania dla Gminy Kłomnice

artykuł nr 63

Zarządzenie nr 87/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej gminy Kłomnice oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Wójta Gminy Kłomnice oraz organizacje społeczne.

artykuł nr 64

Zarządzenie nr 86/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 65

Zarządzenie nr 85/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia