artykuł nr 6

Zarządzenie nr 144/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 7

Zarządzenie nr 143/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 142/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

W sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kłomnice.

artykuł nr 9

Zarządzenie nr 141/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzenicach.

artykuł nr 10

Zarządzenie nr 140/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Pacierzowie.