artykuł nr 1

Zarządzenie nr 149/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 148/2012 Wójta Gminy Kłomnice z dnia

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 147/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 146/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2012r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 145/2012 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2012r.