artykuł nr 26

Uchwała nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

artykuł nr 27

Uchwała nr 133/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 28

Uchwała nr 132/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 29

Uchwała nr 131/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

artykuł nr 30

Uchwała nr 130/XVI/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy