artykuł nr 11

Uchwała nr 149/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

artykuł nr 12

Uchwała nr 148/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

artykuł nr 13

Uchwała nr 147/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2012–2015

artykuł nr 14

Uchwała nr 146/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchylenia uchwały

artykuł nr 15

Uchwała nr 145/XVIII/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.