artykuł nr 1

Uchwała nr 159/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017”.

artykuł nr 2

Uchwała nr 158/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 3

Uchwała nr 157/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2012r.

artykuł nr 4

Uchwała nr 156/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

artykuł nr 5

Uchwała nr 155/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: Budżetu Gminy na 2013 rok