artykuł nr 31

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. rozbudowy ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. rozbudowy ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice

artykuł nr 33

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27...

Dotyczy budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Gwiezdnej, w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 34

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 35

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 9 lipca 2012r

budowa odcinka sieci gazowej w ul. Gwiezdnej.