artykuł nr 26

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. budowy alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, położonej w obrębie Rzerzęczyce.

artykuł nr 27

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. rozbudowy ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 28

Obwieszczenia Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16...

budowa odcina sieci gazowej w miejscowości Michałów Rudnicki

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13...

rozbudowa linii napowietrzenj w msc. Skrzydlów

artykuł nr 30

Ogłoszenie GPRN-G.7113.4.2012

w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012r połozonych na obszarze gminy Kłomnice