artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dobudowa kotłowni w Schronisku dla Zwierząt "AS"

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn....

rozbudowa oświetlenia w msc. Skrzydlów ul. Nadrzeczna.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.