artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2011r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 111/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2011r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 110/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości rolnych w drodze pisemnego przetargu ofert.