artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 119/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustanowienia za wynagrodzeniem służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice na rzecz TAURON – Dystrybucja S.A.Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : bezprzetargowej sprzedaży działki nr 174/1 o pow.0,0216 ha położonej w Witkowicach.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia porozumienia z GOPS Kłomnice.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony części nieruchomości w Kuźnicy.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.