artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 138/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 137/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2011r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 136/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I pisemnych przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie powierzchni pod istniejącymi kioskami „Ruch” w Kłomnicach oraz nieruchomości rolnych w Rzerzęczycah.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 135/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 134/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.