artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 143/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Skrzydlów.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 142/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany okresu bezpłatnego użyczenia nieruchomości położonej w Rzerzęczycach.

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 141/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej w miejscowości Rzeki Małe.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 140/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przeprowadzenia okresowego spisu z natury środków trwałych Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.(Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 794 z późn. zm) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.12.2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Kłomnice,

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 139/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wydzierżawienia od PKP S.A. części działki nr 2761/36 w Kłomnicach.