artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 94/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłomnice za I półrocze 2011r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2011r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Skrzydlowie.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokali w budynku w miejscowości Rzerzęczyce ul. Skrzydlowska 94 na rzecz Zespołu Obrzędowego „Grusza”.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie ustalenia terminu składania oraz wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dofinansowanie zakupu podręczników.