artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 101/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie : użyczenia na czas oznaczony części działki nr 312 obręb Rzeki Wielkie.

artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 100/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Garnku i Rzekach Wielkich.