artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 153/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji inwetaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 152/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Kłomnice

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 151/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: upoważnienia Pani Katarzyny Gała p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 150/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2011r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 149/2011 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przekazania używanego zestawu komputerowego na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie