artykuł nr 46

Uchwała nr 52/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

artykuł nr 47

Uchwała nr 51/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

artykuł nr 48

Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie sfinansowania wydatków na dzieci z terenu gminy Kłomnice uczęszczających do przedszkoli i obiektów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Miasto Częstochowa

artykuł nr 49

Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

artykuł nr 50

Uchwała nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie :ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso.