artykuł nr 16

Uchwała nr 82/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

artykuł nr 17

Uchwała nr 81/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

artykuł nr 18

Uchwała nr 80/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

artykuł nr 19

Uchwała nr 79/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

artykuł nr 20

Uchwała nr 78/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego