artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07...

Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego SPR Iº „Kłomnice„ oraz gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego na terenie stacji, położonych w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 28...

Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dn. 21...

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Południowej, obręb Kłomnice.

artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 30...

Budowa linii oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Błonie, położonej w miejscowości Garnek.

artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 30...

Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek biurowo- magazynowy (siedzibę) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Zdrowa.