artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07...

Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałów Rudnicki.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 24...

Rozdział wód rzeki Warty na właściwe koryto oraz Kanał Młynówki.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 24...

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieznanice.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dn. 15...

Wykonanie odwodnienia działek przylegających do ulicy Częstochowskiej w Kłomnicach.

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 09...

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Południowej w Kłomnicach.