artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr III/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2010r

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ Nr II/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 2 grudnia 2010r.

artykuł nr 3

PROTOKÓŁ Nr I/2010 (Rada Gminy kadencji 2010-2014)

z pierwszej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

artykuł nr 4

PROTOKÓŁ Nr XLI/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.11.2010r

artykuł nr 5

PROTOKÓŁ Nr XL/2010

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 7.10.2010r