artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 138/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Śliwakowie oznaczonej jako działka nr 104/1.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 137/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania Gminnej Komisji do odbioru prac zadania pn. „Remont mostu na rzece Warcie w miejscowości Karczewice na granicy z działką nr 312. Parametry mostu: dł. 30,5 m., szerokość 4,00m”

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 136/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy zabudowanych nieruchomości położonych w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18 i Rzerzęczycach przy ul. Skrzydlowskiej 71 w których działają Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 135/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Kłomnicach.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 134/2010 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2010r.