artykuł nr 41

Uchwała Nr 283/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

artykuł nr 42

Uchwała Nr 282/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Bogatynia na usunięcie skutków klęski żywiołowej

artykuł nr 43

Uchwała Nr 281/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Radomsko

artykuł nr 44

Uchwała Nr 280/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie: 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.

artykuł nr 45

Uchwała Nr 279/XXXIX/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Kłomnice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.