artykuł nr 21

Uchwała Nr 303/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

artykuł nr 22

Uchwała Nr 302/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2011 rok

artykuł nr 23

Uchwała Nr 301/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

artykuł nr 24

Uchwała Nr 300/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

artykuł nr 25

Uchwała Nr 299/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego