artykuł nr 11

Uchwała Nr 4/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 12

Uchwała Nr 3/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

artykuł nr 13

Uchwała Nr 2/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

artykuł nr 14

Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

artykuł nr 15

Uchwała Nr 309/XLI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia ucznia w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie.