artykuł nr 71

Uchwała Nr 253/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

artykuł nr 72

Uchwała Nr 252/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.

artykuł nr 73

Uchwała Nr 251/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: nabycia działki nr 2852 o pow.0,12 ha położonej w Kłomnicach przy ul. Szkolnej.

artykuł nr 74

Uchwała Nr 250/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

artykuł nr 75

Uchwała Nr 249/XXXIV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych