artykuł nr 61

Uchwała Nr 263/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmiany uchwały Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2010r.

artykuł nr 62

Uchwała Nr 262/XXXVI/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie: „Przebudowa – remont ulicy Częstochowskiej w miejscowości Konary i ul. Świerczewskiego w miejscowości Bartkowice”

artykuł nr 63

Uchwała Nr 261/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

artykuł nr 64

Uchwała Nr 260/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdrowej

artykuł nr 65

Uchwała Nr 259/XXXV/2010 Rady Gminy Kłomnice z...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2010r.