artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 29...

rozbudowa sieci gazowej w ul. Wrzosowej w msc. Kłomnice

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 13...

rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Rzerzęczyce ul. Mstowska

artykuł nr 3

Ogłoszenie

o odstapieniu od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Ślrodowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Kłomnice na lata 2007-2013

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 3...

przebudowa linii elektroenergetycznej n.n. w msc. Chorzenice

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DN. 24...

rozbudowa oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ul. Mstowskiej w Rzerzęczycach