artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr XXIII/08 z sesji Rady Gminy...

Sesji przewodniczył p.Łapeta Jarosław - Przewodniczący Rady Gminy.

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ Nr XXII/08 z sesji Rady Gminy Kłomnice...

Sesji przewodniczył p.Jarosław Łapeta - Przewodniczący Rady Gminy.