artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 92/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 91/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu Obrony Cywilnej.

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 90/2009 Wójta Gminy Kłomnice z...

sprawie: zmian w planie i układzie wykonawczym budżetu Gminy Kłomnice na 2009r.